Бонавентура: Дали светът съществува отвеки или е създаден във времето

БонавентураДали светът съществува отвеки или е създаден във времето

Превод от латински език: Цочо Бояджиев

линк за сваляне: Бонавентура – Дали светът съществува отвеки

Реклама