Тома от Аквино: За злото

Тома от Аквино: За злото
Първи въпрос. Раздел 1. Дали злото е нещо

Тук публикуваме първия раздел от първия въпрос на един обемист текст, обхващащ 16 въпроса и съвкупно 100 раздела, посветени на причината и наказанието за греха, на първородния грях, на смъртните и простимите грехове, на свободното произволение, на главните пороци, както и на природата и действията на демоните. Преводът е направен от проф. Цочо Бояджиев по латинския текст, публикуван в изданието Tommaso d’Aquino, Il male, ed. F. Fiorentino, Milano 2001.

линк за сваляне: За злото

Реклама