Алексей Фёдорович Лосев

Алексей Лосев (1893 – 1988) е един от най-важните изследователи и интерпретатори на античната философия и култура.

Тук може да откриете всичките му произведения, като основното от тях е осемтомното произведение История Античной  Эстетики, което обхваща целия античен период. Текстовете са на руски език.

Реклама