Тома от Аквино: За единството на интелекта

Тома от Аквино: За единството на интелекта, против Авероистите. Превод от латински език: Цочо Бояджиев

линк за сваляне: За единството на интелекта

Текстът е публикуван за първи път в Тома от Аквино, Философски трактати. Bibliotheca Christiana, series nova, vol. 17, превод от латински Цочо Бояджиев. Изток-Запад, С. 2011, стр. 181-243.
Реклама