Тома от Аквино: За началата на природата

Тома от Аквино: За началата на природата, до брат Силвестър.

Превод от латински език: Цочо Бояджиев

линк за сваляне: За началата на природата

Текстът е публикуван за първи път в Тома от Аквино, Философски трактати. Bibliotheca Christiana, series nova, vol. 17, превод от латински Цочо Бояджиев. Изток-Запад, С. 2011, стр. 23-42.
Реклама