Тома от Аквино. Сума на теологията ІІ (2)

Тома от Аквино:

Сума на теологията ІІ (2), превод от латински Цочо Бояджиев, „Изток-Запад“, С. 2009, с. 2504.

Реклама