Тома от Аквино. Сума на теологията ІІ (1)

Тома от Аквино:

Сума на теологията ІІ (1), превод от латински Цочо Бояджиев, „Изток-Запад“, С. 2005, с. 1768.

Реклама